Kunst is overal, ook als er geen plek voor is.

Kunst is essentieel, kunst is onoverkomelijk, kunst is de balsem voor de ziel, smeerolie voor de motor. Maar ook de spijkers op de weg, de luis in de pels, en de doorn in het oog. Kunst is alles, altijd, overal. Zonder kunst zijn we nergens.

Daarom willen we het licht schijnen op makers die zich op wat voor manier dan ook hebben onderscheiden in het afgelopen jaar.