IN ART WE TRUST FUND

This month € 35.000 will be distributed over 15 makers. Heart your favourite(s) or heart them all Read more

Dorian Gray | Silbersee, Ulrike Quade Company (uitverkocht)

This event has already taken place

We Are Public members are supporting our makers with hearts. Join them?

Het is natuurlijk een magische roman die voor velen ter inspiratie dient, dat alleen al trekt me aan. Nu het de sci-fi van het eeuwige leven door middel van technologie reëler lijkt te worden, wordt het des te spannender om verhalen als deze uitvoering te aanschouwen en ondergaan. Want hoever zullen we gaan?
Selected by: Céline Talens, Theatre curator

Dorian Gray meets science-fiction

Het verhaal van Dorian Gray, naar de roman The Picture of Dorian Gray van Oscar Wilde, blijft tot de verbeelding spreken. Zo ook in deze moderne bewerking, welke zich afspeelt in een toekomst waar kunstmatige werkelijkheden en posthumanisme aan de orde van de dag zijn. In dit sciencefiction-sprookje staat de maakbaarheid van de mens centraal.

Click below to find out more

Read more

This website uses cookies to optimize your user experience. By accepting cookies you’ll help us to improve We Are Public. More information about our cookie- and privacy policy can be found here.