Non-stop art

We Are Public hand-picks the best concerts, performances, films and exhibitions in your city.

AFGELAST | Sea of Silence | Frascati Producties, Floor Houwink ten Cate

Filmisch familie-epos over huiselijk geweld

We Are Public members support makers and get access to our programme. Log in to reserve a ticket for this event

Een telkens kantelend perspectief op daderschap en slachtofferschap. Opnieuw een samenwerking tussen Floor Houwink ten Cate en operacomponist en -zangeres Annelinde Bruijs. De voordeur waarachter huiselijk-geweld gebeurt, wordt op theatrale wijze opengerukt. Een psychologisch liefdesverhaal wat ik belangrijk vind om bespreekbaar te maken.
Selected by: Roos Wonders, Theatre and dance curator

Click below to find out more

Read more

This website uses cookies to optimize your user experience. By accepting cookies you’ll help us to improve We Are Public. More information about our cookie- and privacy policy can be found here.