De Nieuwe Cultuur Stichting

We Are Public is een project van De Nieuwe Cultuur Stichting, RSIN-nummer is 853746667.
Op deze pagina vind je meer informatie over de stichting, die door de belastingdienst is aangemerkt als Culturele ANBI.

Doelstellingen, bestuurders en activiteiten

De Nieuwe Cultuur Stichting
De stichting heeft ten doel het ontsluiten van cultuurproducten op progressieve wijze voor een brede, omvangrijke doelgroep alsmede het bijdragen aan innovatie binnen de culturele sector, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het publiceren van journalistieke uitingen en het beheren van diverse print en/of online media; het starten en beheren van innovatieve cultuur lidmaatschappen; het organiseren van culturele evenementen en workshops; het bevorderen van samenwerking en interactie tussen makers, publiek en culturele instellingen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

De Nieuwe Cultuur Stichting houdt zich op dit moment voornamelijk bezig met het realiseren van twee projecten; We Are Public en Subbacultcha.

We Are Public
Het project We Are Public bestaat voor een groot deel uit een cultureel lidmaatschap. Dit project wordt gefinancierd door de abonnees. Zij betalen €18 per maand en krijgen in ruil daarvoor korting of gratis toegang tot een scherpe selectie culturele programma’s in 12 steden in Nederland. De helft van het abonnementsgeld vloeit terug naar de culturele partners, de andere helft van het geld wordt gebruikt om het platform te financieren. Naast het lidmaatschap werkt We Are Public doorlopend aan inhoudelijk projecten die in lijn liggen met de doelstellingen van de stichting. Zo zijn er een aantal projectsubsidies ontvangen voor het ontwikkelen van Front Row. Een project waarmee we in samenwerking met makers uit verschillende kunst-disciplines programma’s organiseren, evenals een terugkerend festival.

Subbacultcha
Het project Subbacultcha is een Amsterdams muziekplatform dat evenementen organiseert, publicaties maakt en ook werkt met een lidmaatschap. Abonnees betalen € 9 per maand en krijgen daarmee gratis toegang tot alle evenementen die Subbacultcha organiseert. Ook krijgen abonnees regelmatig publicaties thuisgestuurd.

Er is op dit moment sprake van een beperkt eigen vermogen.

Bestuurders

Leon Caren
Bas Morsch

Raad van Toezicht per 29 januari 2019

Esther Kwaks (voorzitter)
Susanne Mostertman
Angelique Spaninks
Cyril van Sterkenburg
Guido Vermunt

Het beloningsbeleid

De raad van toezicht is geheel onbezoldigd. Wel kunnen zij indien nodig aanspraak maken op een onkostenvergoeding. Bestuurders Leon Caren en Bas Morsch vormen tevens de directie. In hun rol van directie, ontvangen zij een vergoeding voor hun managementactiviteiten, die ze uitvoeren vanuit hun bedrijf Subbacultcha VOF. De directievergoeding valt ruimschoots binnen de WNT wetgeving. De stichting heeft twee medewerkers in loondienst, verder wordt er gewerkt met freelancers, stagiairs en vrijwilligers.

Uitgeoefende Activiteiten

De Stichting heeft zich sinds de oprichting in februari 2014 bezig gehouden met het starten van een nieuw cultuurplatform onder de naam We Are Public. Meer informatie over dit project is te vinden op www.wearepublic.nl. Ondertussen is We Are Public actief in 12 steden in Nederland.

Sinds juni 2018 is De Nieuwe Cultuur Stichting verantwoordelijk voor de exploitatie van muziekplatform Subbacultcha. Subbacultcha is een platform dat in Amsterdam al meer dan 15 jaar een belangrijke rol speelt bij het promoten en ondersteunen van jonge makers. Meer informatie over dit project is te vinden op www.subbacultcha.nl.

Daarnaast heeft de stichting in de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd waarbij het verbinden van kunst, makers en publiek centraal staat. Enkele voorbeelden hiervan zijn Free Art Now, Front Row, In Art We Trust Fund en Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst.

Jaarverslag en jaarrekening

Download hier het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van De Nieuwe Cultuur Stichting.
Download hier het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020 van De Nieuwe Cultuur Stichting
Download hier het Jaarverslag 2019 en de Jaarrekening 2019 van De Nieuwe Cultuur Stichting
Download hier het Jaarverslag 2018 en de Jaarrekening 2018 van De Nieuwe Cultuur Stichting
Download hier het Jaarverslag 2017 en de Jaarrekening 2017 van De Nieuwe Cultuur Stichting.

 

Voor contactgegevens klik hier

This website uses cookies to optimize your user experience. By accepting cookies you’ll help us to improve We Are Public. More information about our cookie- and privacy policy can be found here.