Op deze avond in de Lutherse Kerk staat de wetenschap centraal. Beatrice de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Louise Gunning leiden de belangrijkste vragen die tevoorschijn kwamen uit de Nationale Wetenschapsagenda. Verschillende gerenommeerde wetenschappers geven de antwoorden. Aan bod komen vragen over onder meer zingeving bij gebrek aan religie, robots die ons werk overnemen en de rol van privacy in een online wereld.