Gedragscode en aanspreekpunt

De Gedragscode

We hanteren bij De Nieuwe Cultuur Stichting de Gedragscode zoals deze is opgesteld door Taskforce GO!, zie https://taskforcego.nl/.

Voor veiligheid en inclusie in de muziekindustrie.
Taskforce GO! heeft als doel om een veilig werkklimaat te realiseren voor iedereen die werkzaam is in de Nederlandse muzieksector. We zetten ons in voor een sector waarin ieders talent kan floreren, eenieders grenzen worden gerespecteerd en iedereen de ruimte heeft om zichzelf te zijn, ongeacht sekse, genderexpressie, etniciteit, culturele achtergrond, leeftijd of andere factoren.

De Gedragscode
Van huis uit hebben we allemaal bepaalde omgangsvormen meegekregen. Regels die nodig zijn om de persoonlijke omgeving leefbaar te maken en te houden. Ook binnen onze sector gelden geschreven en ongeschreven omgangsvormen die bijdragen aan een veilig en inclusief werkklimaat. We hebben de belangrijkste punten op een rij gezet in onze gedragscode, bestaande uit zes regels, om zo grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan. Zie de gedragscode als een hulpmiddel dat uitnodigt tot kritische reflectie en een handreiking biedt om samen een toekomstbestendige en veilige sector te maken. Bekijk de Gedragscode hier.

Het aanspreekpunt van de Nieuwe Cultuur Stichting

De Nieuwe Cultuur Stichting (DNCS) vindt het belangrijk dat we met elkaar een veilige werkomgeving (blijven) garanderen voor alle medewerkers, freelancers, stagiaires, vrijwilligers en artiesten. Vrij van verziekte werksfeer, pesten, seksisme, racisme, fraude, agressie, diefstal, mishandeling, seksuele intimidatie, etc. Op dit moment zien we geen concrete aanleiding binnen onze organisatie die wijzen op een onveilige werkomgeving, maar we vinden het belangrijk om een plan van aanpak te hebben voor als dit wel het geval is.

Om te beginnen introduceren we Cyril van Sterkenburg als aanspreekpunt voor onze organisatie. Cyril zit in onze Raad van Toezicht en wij denken dat ze heel geschikt is als aanspreekpunt. Ze is empathisch, en positief. Ze kan dingen van veel verschillende kanten bekijken. Ze denkt mee en is daadkrachtig. We vertrouwen haar volledig en we denken dat ze deze rol met zorg zal invullen. Samen met Cyril hebben we een plan gemaakt tav hoe te handelen als er iets speelt.

Over Cyril van Sterkenburg
“Ik ben directeur van het creatieve bureau Vandejong (B Corp) en was betrokken bij het bedenken van het merk en de communicatie voor We Are Public. Ik ben lid van de Raad van Toezicht van De Nieuwe Cultuur Stichting, voorzitter van Stichting Art Projects en bestuurslid van Stichting Heelal BV. Als er iets is kun je direct contact met mij opnemen via: 06 2442 5693 of cyrilvansterkenburg@gmail.com.”