Beeld: Cris­tina Lavosi
Beeldende Kunst

Tentoonstelling over va­cuüms, co­cons en echo­ka­mers

Donderdag 11 jul. 13:00 tot zondag 22 sep. 17:00

In het vacuüm voelden we lucht

Jo­na­thas de An­drade, Eglė Bud­vy­tytė, Sa­bine Groe­ne­wegen, Cris­tina Lavosi, Total Refusal
Kunstfort bij Vijfhuizen, Vijfhuizen

Tickets zijn gratis met de We Are Public-pas
Reguliere prijs: €5,5

Over dit programma

In het va­cuüm voelden we lucht is een groep­sten­toon­stel­ling en pu­blieks­pro­gramma dat va­cuüms, co­cons en echo­ka­mers ver­kent, evenals toe­vluchts­oorden, vrij­plaatsen en safe spaces. Het is ge­richt op ge­za­men­lijk ge­vormde (denk)ruimtes, weg van wat mis­schien maat­schap­pe­lijk ge­brui­ke­lijk is – en op de mo­ge­lijk­heid voor ver­bin­ding binnen zo’n ‘bub­bel’. De ten­toon­stel­ling bevat met name di­gi­tale in­stal­la­ties en en­kele sculp­tu­rale werken, die op hun eigen unieke ma­nier aan­lei­ding bieden voor fy­siek sa­men­zijn en in­gaan op vragen over ge­meen­schaps­vor­ming, saam­ho­rig­heid en het bun­delen van te­gen­kracht.

Openingstijden
Donderdag t/m zondag 13:00-17:00
De We Are Public-pas

Wil je naar dit programma?

Als je lid wordt van We Are Public krijg je onbeperkt toegang tot alle programma's op ons platform.