De Nieuwe Cultuur Stichting

We Are Public is een project van De Nieuwe Cultuur Stichting. Op deze pagina vind je meer informatie over de stichting, die door de belastingdienst is aangemerkt als Culturele ANBI.

 • KVK nummer: 60050519
 • RSIN-nummer: 853746667

Doel

 • De Stichting heeft ten doel het ontsluiten van cultuurproducten op progressieve wijze voor een brede, omvangrijke doelgroep alsmede het bijdragen aan innovatie binnen de culturele sector, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: het publiceren van journalistieke uitingen en het beheren van diverse print en/of online media; het starten en beheren van innovatieve cultuur lidmaatschappen; het organiseren van culturele evenementen en workshops; het bevorderen van samenwerking en interactie tussen makers, publiek en culturele instellingen.

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 • De Nieuwe Cultuur Stichting houdt zich op dit moment voornamelijk bezig met het realiseren van twee projecten; We Are Public en Subbacultcha.

We Are Public

 • Het project We Are Public bestaat voor een groot deel uit een cultureel lidmaatschap. Dit project wordt gefinancierd door de leden. Zij betalen een tarief vanaf €15 per maand en krijgen in ruil daarvoor korting of gratis toegang tot een scherpe selectie culturele programma’s in 13 kernsteden in Nederland.
 • De helft van het geld van de lidmaatschap vloeit terug naar de culturele partners, de andere helft van het geld wordt gebruikt om het platform te financieren. Naast het lidmaatschap werkt We Are Public doorlopend aan inhoudelijk projecten die in lijn liggen met de doelstellingen van de stichting. Zo zijn er een aantal projectsubsidies ontvangen voor het ontwikkelen van Front Row. Een project waarmee we in samenwerking met makers uit verschillende kunst-disciplines programma’s organiseren, evenals een terugkerend festival.

Subbacultcha

 • Subbacultcha is een Amsterdams muziekplatform dat evenementen organiseert, publicaties maakt en ook werkt met een lidmaatschap. Abonnees betalen €10 per maand en krijgen daarmee gratis toegang tot alle evenementen die Subbacultcha organiseert. Ook krijgen abonnees regelmatig publicaties thuisgestuurd.
 • Er is op dit moment sprake van een beperkt eigen vermogen.

Het bestuur

 • Leon Caren
 • Bas Morsch

Raad van Toezicht

 • Esther Kwaks (voorzitter)
 • Angelique Spaninks
 • Cyril van Sterkenburg
 • Aiman Hassani
 • Harriët Mbonjani
 • Bart Veldman

Het beloningsbeleid

 • De raad van toezicht is geheel onbezoldigd. Wel kunnen zij indien nodig aanspraak maken op vacatiegeld.
 • Bestuurders Leon Caren en Bas Morsch vormen tevens de directie. In hun rol van directie, ontvangen zij een vergoeding voor hun managementactiviteiten, die ze uitvoeren vanuit hun bedrijf Subbacultcha VOF. De directievergoeding valt ruimschoots binnen de WNT wetgeving. De stichting heeft vier medewerkers in loondienst, verder wordt er gewerkt met freelancers, stagiairs en vrijwilligers.
 • Voor het rooster van aftreden en de nevenfuncties van onze Raad van Toezicht verwijzen we u naar het meest recente jaarverslag op deze pagina.

Activiteiten

 • De Stichting heeft zich sinds de oprichting in februari 2014 bezig gehouden met het starten van een nieuw cultuurplatform onder de naam We Are Public. Meer informatie over dit project is te vinden op www.wearepublic.nl. Ondertussen is We Are Public actief in 13 kernsteden in Nederland.
 • Sinds juni 2018 is De Nieuwe Cultuur Stichting verantwoordelijk voor de exploitatie van muziekplatform Subbacultcha. Subbacultcha is een platform dat in Amsterdam al meer dan 15 jaar een belangrijke rol speelt bij het promoten en ondersteunen van jonge makers. Meer informatie over dit project is te vinden op www.subbacultcha.nl.
 • Daarnaast heeft de stichting in de afgelopen jaren diverse projecten gerealiseerd waarbij het verbinden van kunst, makers en publiek centraal staat. Enkele voorbeelden hiervan zijn Free Art Now, Front Row, In Art We Trust Fund en Het Museum voor Niet-Essentiële Kunst.

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Wil je contact opnemen? Klik hier.