Welkom bij We Are Public!

Wat goed dat je We Are Public Ambassadeur bent geworden! Dank!

Vanaf nu heb je onbeperkt toegang tot alle programma's op ons platform. Eigenlijk gewoon de beste selectie voorstellingen, concerten, films, exposities en festivals van Nederland.

Dus kies wat uit en gaan! Het enige dat we van je vragen is om af en toe je enthousiasme te delen over wat je ziet. Zo boosten we samen creativiteit.

Plan alvast je eerste bezoek en duik in de wereld van We Are Public.

Bezoek vandaag en morgen