Privacy Statement

Klik hier voor het aangepaste privacy statement betreffende de HKU Cultuurpas.

 • We Are Public neemt het beschermen van je privacy serieus. We verzamelen en bewaren persoonlijke informatie van gebruikers en abonnees alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en behandelen deze met veel zorg.
 • In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen en op welke manier we ze verzamelen en bewaren. Ook kun je lezen hoe je gebruik kunt maken van de rechten die je hebt met betrekking tot je persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

 • We Are Public is een project van De Nieuwe Cultuur Stichting, een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer we het in deze verklaring over ‘wij’ hebben, bedoelen we De Nieuwe Cultuur Stichting.
 • Deze privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door wetswijzigingen of veranderingen in onze producten of systemen. De meest recente versie vind je altijd op deze pagina, we raden je dus aan om deze regelmatig te bekijken.

Welke gegevens slaan we op en waarom?

Uitvoeren van het abonnement / lidmaatschap

 • Als je een lidmaatschap afsluit dan vragen we je om je persoonsgegevens in te vullen. Dit gaat om de volgende gegevens: Voor- en achternaam, E-mailadres, Geboortedatum, Geslacht, Telefoonnummer (niet verplicht), Adresgegevens, Betalingsgegevens.
 • Deze gegevens gebruiken we om je We Are Public-pas op te kunnen sturen, je betaling af te handelen, telefonisch of per e-mail contact met je op te kunnen nemen wanneer het nodig is voor onze dienstverlening, je te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en om het mogelijk te maken een profiel aan te maken op onze website.
 • Je ontvangt periodiek en incidenteel informatie over de inhoud van je abonnement per e-mail. De voorkeuren voor welke informatie je ontvangt kun je zelf beheren.
 • Als lid kun je inloggen op onze website. Als je de website gebruikt terwijl je ingelogd bent, kun je programma’s bewaren en reserveringen maken voor programma’s. Bij het bezoeken van een programma laat je je (digitale) We Are Public-pas scannen. Met al deze handelingen verstrek je aanvullende gegevens aan ons, die we opslaan ten behoeve van de dienstverlening en om het programma-aanbod te personaliseren.

Bezoeken van online programma’s

 • Mocht je een online programma bezoeken met een code die je op de We Are Public-website hebt verkregen, dan deelt de betreffende partner jouw e-mailadres met ons. Zo weten we dat je dat programma bezocht hebt en kunnen we een vergoeding uitkeren voor jouw bezoek.

Nieuwsbrieven

 • Voor nieuwsbrieven en andere mailings werken wij met Mailchimp en Mandrill.
 • In 'Mijn profiel' kan je zelf bij Notificatieinstellingen aanvinken of je de Nieuwsbrief, herinneringen van bewaarde programma's en/of Programmasuggesties via de mail wilt ontvangen.

Het verbeteren van onze website

 • Verder verzamelen we gegevens over jouw activiteiten op onze website om de website te kunnen verbeteren, hiervoor gebruiken we Google Analytics (zie ook ‘Cookies’).

Hoe lang bewaren we je gegevens?

 • We bewaren je persoonsgegevens zo lang je lidmaatschap loopt of je andere diensten bij ons afneemt. Als je geen diensten meer bij ons afneemt, bewaren we je bankgegevens nog maximaal 1 jaar, voor afhandeling van de diensten. Je overige persoons- en profielgegevens bewaren we maximaal 3 jaar, zodat we je profiel weer kunnen activeren als je opnieuw klant bij ons wordt. Na deze periode bewaren we uitsluitend onomkeerbaar geanonimiseerde gegevens voor analyse en productverbetering.

Met wie delen we je gegevens?

 • We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Ontwikkeling en beheer online platform

 • Voor ontwikkeling en beheer van de website en daaraan gekoppelde diensten werken wij samen met Digital Natives. Zij besteden een deel van de diensten, zoals de webhosting, weer uit aan subverwerkers. Hier hebben zij overeenkomsten mee gesloten.

Beheer klantendatabase

 • Voor het beheer van de klantendatabase werken wij samen met Oasys.

Ledenservice en contact

Analyses

 • De verzamelde gegevens worden gebruikt om op een geaggregeerd niveau (dat wil zeggen: niet herleidbaar tot een bepaald persoon) analyses te maken over het bezoek van leden aan evenementen. Deze analyses worden gedeeld met de culturele instellingen die deelnemen aan We Are Public om hen te informeren over dit bezoekgedrag.

Wat voor Cookies gebruikt We Are Public?

 • We Are Public gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kijk hier voor meer informatie over cookies.

Technische cookies

 • We gebruiken ten eerste cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies

 • We gebruiken cookies om het bezoekgedrag op de website te analyseren en de website te kunnen optimaliseren.

Tracking cookies

 • Indien je hier toestemming voor geeft, plaatsen we ook cookies die jouw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Cookies van derden

 • Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld sociale-mediabedrijven. Hieronder een overzicht:
 • Google Analytics – analytische cookie die je websitebezoek meet.
 • Google Tag Manager – wordt gebruikt om cookies en online tools te beheren
 • Google Ads / DoubleClick – tracking cookie die het mogelijk maakt gericht te adverteren op de websites van Google
 • Facebook – tracking cookie die het mogelijk maakt gericht te adverteren op Facebook en Instagram
 • Twitter – tracking cookie die het mogelijk maakt gericht te adverteren op Twitter
 • Vimeo – tracking cookie die het mogelijk maakt Vimeo video’s op deze site te bekijken

Toestemming voor het plaatsen van cookies

 • Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als je helemaal geen cookies wilt toestaan, kun je je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. (Let op: hierdoor werken sommige functionaliteiten op onze website niet meer). Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

 • Als je een lidmaatschap hebt, kun je je naam- en adresgegevens en je opgeslagen voorkeuren ten allen tijde inzien en aanpassen via 'Mijn profiel'. De knop hiervoor vindt je linksboven op de website.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 • Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@wearepublic.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.
 • Bij het doen van een verzoek kunnen we vragen om aanvullende gegevens om er zeker van te zijn dat jij het bent. Wanneer je de toestemming voor het verwerken van gegevens intrekt, kunnen wij je geen diensten meer verlenen en zul je je abonnement moeten beëindigen.
 • We willen je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

 • We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via privacy@wearepublic.nl.

Contactinformatie

 • De Nieuwe Cultuur Stichting houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Elke wijziging zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Ons adres

We Are Public
Haarlemmer Houttuinen 177
1013 GM Amsterdam
Nederland

Huidige versie: januari 2023