Algemene voorwaarden

Aanmelden

 • Via deze link kun je je aanmelden als nieuw lid van We Are Public. Helaas is het nu alleen mogelijk om je aan te melden met een Nederlands IBAN.

De We Are Public-pas

 • Zodra je lid wordt, vind je je We Are Public-pas in je profiel. Heb je aangegeven dat je naast een digitale pas, ook een fysieke pas wilt ontvangen, dan ontvang je deze na 14 werkdagen thuis.

 • Wil je een nieuwe fysieke pas ontvangen? Stuur een mailtje naar info@wearepublic.nl.

 • Je We Are Public-pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. De pas kan door niemand anders worden gebruikt dan door diegene die op de pas vermeld staat.

Gratis eerste maand

 • Soms bieden we een gratis eerste maand.
 • Dit betekent dat je de eerste volledige maand van je lidmaatschap niet hoeft te betalen.
 • De minimumperiode van een lidmaatschap bij We Are Public is drie volledige kalendermaanden. Dit betekent dat als je in de loop van de maand lid wordt, je voor die maand, aan het begin van de volgende maand, het resterende bedrag betaalt en vervolgens nog minimaal 3 maanden lid bent.
 • Als je je eerste maand gratis krijgt hoef je de eerste volledige maand niet te betalen.
 • Na die eerste volledige gratis maand ben je dus automatisch nog twee maanden betalend lid.
 • Na deze periode kun je je lidmaatschap op elk moment opzeggen.

Gratis proefperiode

 • Soms kan je We Are Public gratis uitproberen via één van onze acties.
 • Toch niet helemaal je ding? Zeg dan binnen de gestelde termijn op.
 • Wil je door met We Are Public? Dan hoef je niks te doen. Je proefperiode wordt automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. Je hoeft hier niets voor te doen. Er geldt daarna een minimumperiode van 3 volledige, door jou betaalde kalendermaanden.
 • Hierna is je lidmaatschap maandelijks opzegbaar. Betaling vindt plaats via automatische incasso. We doen de incasso aan het begin van iedere maand.

Toegang

 • Voor de meeste programma’s kun je een ticket reserveren.
 • Tickets zijn voor het overgrote deel gratis voor We Are Public-leden, soms moet je een klein bedrag bijbetalen.
 • Soms reserveer je via ons platform, soms via de betreffende instelling. Volg de instructies, het wijst zich vanzelf.
 • Het kan natuurlijk zijn dat een programma is uitverkocht of vol gereserveerd. Geen zorgen... er zijn vaak op dezelfde dag genoeg andere programma's om uit te kiezen.
 • Vaak weten we van tevoren dat een programma is uitverkocht, dan geven we dat aan op op onze website. Check dus voor je van huis vertrekt altijd de actuele programma-informatie.
 • Te allen tijde geldt; wees op tijd en neem je We Are Public-pas en ID mee. Bij toegang behoudt het kassapersoneel het recht om je ID te vragen. Als je je We Are Public-pas en je ID niet bij je hebt, heb je geen recht op korting of gratis toegang.

Betaling

 • Het lidmaatschap bij We Are Public kost €15 euro per maand voor leden met een leeftijd onder de 30 jaar. Voor leden boven de 30 jaar kost het lidmaatschap €20 per maand.
 • We Are Public hanteert voor jongeren een lager tarief om hen nog meer aan te moedigen om kunst en cultuur te blijven ontdekken.
 • De geboortedatum dient te worden ingevuld tijdens aanmelding voor een We Are Public lidmaatschap, of kan worden opgegeven in 'mijn profiel'. Wanneer er geen, of foutieve, geboortedatum bekend is bij We Are Public, bedraagt het lidmaatschap €20 per maand.
 • Je lidmaatschapsgeld wordt in de eerste week van de maand afgeschreven. Je betaalt de eerste maand per dag.
 • Het geld voor de eerste maand lidmaatschap wordt automatisch geïncasseerd in de eerste week van de opvolgende maand. Er wordt dus bij de eerste incasso zowel het lidmaatschap van de huidige maand, als de resterende dagen van de afgelopen maand afgeschreven.
 • Als de afschrijving van je rekening niet lukt proberen we het bedrag bij de volgende incassoronde nogmaals van je rekening af te schrijven. Als de betaling twee keer faalt nemen we contact met je op en pauzeren we je lidmaatschap, tot het achterstallige abonnementsgeld alsnog is voldaan.
 • We Are Public is niet verantwoordelijk als je je inschrijft met andermans rekeningnummer. Als je een rekeningnummer invult zonder dat de eigenaar van de rekening hiervan op de hoogte is, zal We Are Public je details doorgeven aan de desbetreffende bank.
 • We Are Public behoudt zich het recht voor de hoogte van het abonnementsgeld te wijzigen. We stellen je hiervan minimaal één volle kalendermaand van te voren van op de hoogte.
 • We Are Public behoudt zich het recht voor om de We Are Public-pas buiten werking te stellen in geval de incasso twee maanden achtereenvolgend om welke reden dan ook storneert. De We Are Public-pas wordt weer in gebruik gesteld zodra het verschuldigde abonnementsgeld op de rekening van We Are Public is bijgeschreven.

Verlies, beschadiging of diefstal

 • Is je We Are Public-pas kwijt, beschadigd of gestolen? laat dit dan weten via info@wearepublic.nl. Je hebt natuurlijk altijd je digitale pas in je profiel.
 • Wil je een nieuwe fysieke pas? Stuur dan een mailtje naar info@wearepublic.nl.
 • We Are Public stort geen geld terug voor de periode dat je je We Are Public-pas niet kunt gebruiken door verlies, beschadiging of diefstal.

Opzegging lidmaatschap

 • De minimumperiode van een lidmaatschap bij We Are Public is drie volledige, door jou betaalde kalendermaanden. (Met acties kunnen hier uitzonderingen op zijn)
 • Je lidmaatschap wordt elke maand automatisch verlengd tot opzegging.
 • Na de eerste drie betaalde maanden kun je je lidmaatschap op elk moment opzeggen. Klik hier om op te zeggen.
 • Om op te zeggen met ingang van een nieuwe maand, moet je opzegging uiterlijk op of voor de 14e van de voorafgaande maand ontvangen zijn. Als je je lidmaatschap op of voor de 14e opzegt, blijf je lid tot het eind van de desbetreffende maand.
 • Als je opzegt na de 14e ben je de volgende maand nog wel lid en schrijven we ook het bedrag voor lidmaatschap af van je rekening.
 • We Are Public heeft het recht een abonnement per direct op te zeggen indien de abonnee:
  – onjuiste gegevens heeft verschaft aan We Are Public;
  – fraude heeft gepleegd in het gebruik van de We Are Public-pas;
  – zich niet houdt aan de bezoekersvoorwaarden van de bezochte locatie.
 • Ben je lid geworden via een van onze speciale campagnes, dan kunnen de voorwaarden afwijken. De algemene voorwaarden zijn naar je mailadres gestuurd.

De Vriendendienst

 • Met de Vriendendienst nodigen We Are Public leden een vriend uit voor een maand gratis We Are Public.
 • Dit betekent dat de eerste volledige maand van het lidmaatschap niet betaalt hoeft te worden.
 • De minimumperiode van een lidmaatschap bij We Are Public is drie volledige kalendermaanden. Dit betekent dat als je in de loop van de maand lid wordt, je voor die maand, aan de begin van de volgende maand, het resterende bedrag betaalt en vervolgens nog minimaal 3 maanden lid bent.
 • Als je via de vriendendienst lid wordt hoef je de eerste volledige maand niet te betalen.
 • Na die eerste volledige gratis maand ben je dus automatisch nog twee maanden betalend lid.
 • Na deze periode is het lidmaatschap op elk moment opzegbaar.

Algemene Voorwaarden We Are Public Giftcard

 • De algemene voorwaarden van de We Are Public Giftcard vind je hier.

Actievoorwaarden

 • De actievoorwaarden van de Vriendendienst actie 'Geef een maand, krijg een maand' (die van 1 november t/m 30 november 2023 liep) lees je hier.

Wijzigen persoonsgegevens

 • Wijzigingen dienen z.s.m. doorgegeven te worden, dit is je eigen verantwoordelijkheid.
 • Je kunt je persoonsgegevens wijzigen in je profiel op het platform, IBAN-gegevens kun je alleen per mail wijzigen, stuur ze naar: info@wearepublic.nl.

Privacy Statement

 • We Are Public neemt het beschermen van je privacy serieus. We gebruiken persoonlijke informatie van gebruikers en abonnees alleen om je zo goed mogelijk van dienst te zijn en behandelen deze vertrouwelijk.
 • Voor meer informatie, lees ons Privacy Statement.

Contact

 • Heb je vragen over deze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op via info@wearepublic.nl.

Ons adres

We Are Public
Haarlemmer Houttuinen 177
1013 GM Amsterdam
Nederland